SCHEEPERS BOUWMANAGEMENT

is een onafhankelijk bouwkundig adviesbureau dat sinds 2003 voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers diverse werkzaamheden uitvoert.
Voor projectmanagement, bouwkostenmanagement of interim management bent u bij mij aan het juiste adres.


PROJECT MANAGEMENT

Projectmanagement is eigenlijk het ontzorgen van de opdrachtgever, door alles te regelen en coördineren wat bij een bouwproject nodig is op een zodanige manier dat de wensen van de opdrachtgever vertaalt worden in het door hem of haar gewenste resultaat.

Projectmanagement bestaat uit diverse aspecten zoals:

 • Vertalen wensen opdrachtgever in schetsontwerp
 • Opstellen raming t.b.v. bepalen budget
 • Schetsontwerp bijstellen zodat deze past binnen het gestelde budget
 • Opstellen definitief ontwerp incl. materiaalstaat
 • Bouwvoorbereidingstekening opstellen t.b.v. aanvraag bouwvergunning
 • Opstellen bestek- en voorwaarden incl. afwerkstaat
 • Offerte-aanvragen voor de diverse disciplines incl. spiegelen offertes
 • Werkvoorbereiding
 • Bouwtoezicht/controle uitvoering en waar nodig bijsturen
 • Budgetbewaking en oplevering

Verder kan ik voor u verzorgen:

 • Bouwbegeleiding van uw nieuw-/of verbouw
 • Toezicht en/of uitvoering van planmatig onderhoud
 • Bouwtechnische keuringen en conditiemetingen betreffende de onderhoudstoestand van uw pand (in eigendom of voor aankoop)
 • Ondersteuning bij bouwtechnische geschillen

BOUWKOSTEN MANAGEMENT

Bouwkostenmanagement is noodzakelijk om een project te kunnen realiseren. Daarbij kunnen de bouwkosten in verschillende fases bepaald en/of bijgestuurd worden, zodat de opdrachtgever niet voor een voldongen feit komt te staan, namelijk overschrijding van zijn bouwkosten.

Er zijn verschillende manieren om de bouwkosten per fase vast te stellen:

 • Stichtingskostenopzet en haalbaarheidsonderzoek bij initiatieffase bouwplan
 • Bouwdelenraming opstellen op basis van een voorlopig schetsontwerp
 • Elementenraming opstellen op basis van een definitief schetsontwerp
 • Directie- of inschrijfbegroting opstellen op basis van een bouwvoorbereidingstekening incl. bestek of technische omschrijving
 • Prijstoets van een offerte (beoordelen of een offerte marktconform en compleet is). Bij meerdere offertes worden ze “gespiegeld” zodat inzichtelijk wordt of er “appels met appels” vergeleken worden.
 • MJOB oftewel meer-jaren-onderhouds-begroting (het in kaart brengen van de preventieve en planmatige onderhoudskosten van een gebouw)

INTERIM MANAGEMENT

Interim management kan ik ook voor u verzorgen, bijvoorbeeld als projectleider of medewerker ter tijdelijke versterking van uw team, of vervanging van een zieke werknemer.

Hierbij kunt u denken aan projectleider in de uitvoering bij een aannemersbedrijf of als toezichthouder/directievoerder bij een nieuwbouw- of renovatieproject voor een woningvereniging, gemeente of architectenbureau.

Ook tijdelijke vervanging van een afdelingshoofd of ondersteuning hiervan intern behoort tot de mogelijkheden.
Door de inmiddels 35-jarige ervaring in diverse disciplines van de bouw ben ik breed inzetbaar.

 

 

 

SCHEEPERS BOUWMANAGEMENT

Bergstraat 40  |  6174 RS  SWEIKHUIZEN-BEEKDAELEN

M  06 2930 4449  |   ben@scheepers-bouwmanagement.nl

 

>> leveringsvoorwaarden scheepers-bouwmanagement

Ervaring vormt het juiste fundament

Of stuur mij een bericht via onderstaand formulier, ik zal spoedig reageren!